Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

M3 Mobile Türkiye;

Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
taahhüt eder.

BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Operasyon süreçlerinde bilgi güvenliğini en üst seviyede gözetebilmek için M3 Mobile Türkiye çalışanlarına her yıl Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri veriyoruz.